Menü Bezárás

Költségvetés

Kedves budapestiek!

Az új fővárosi városvezetés kiemelt célja a gondos és átlátható gazdálkodás megteremtése, és a budapestiek erről való folyamatos, hiteles és közérthető tájékoztatása.

Az „Ez a minimum!” antikorrupciós program alapelveit a Közgyűlés alakuló ülésén elfogadta, most pedig egy újabb lépést teszünk az átláthatóság felé. Az alábbi költségvetési vizualizációt azért készítettük, hogy könnyen érthetően bemutassuk a város költégvetését, és ennek részeként azt is, hogy az adófizetők pénzéből mennyit és mire költünk. 

Az adatok jelenleg a 2020. februárjában elfogadott költségvetés keretszámait tartalmazzák. A koronavírus veszélyhelyzet és annak következményei miatt viszont 2020 őszén ezt a költségvetést felülvizsgáljuk és megváltoztatjuk. Ez azért is fontos, mert 30 év óta először fordul elő, hogy a főváros nettó befizetőjévé válik az államkasszának, vagyis nem az állam finanszírozza Budapestet, hanem Budapest az államot. Ezt nyugodtan nevezhetjük Budapest-adónak, ami minden egyes budapestinek körülbelül 20 ezer forintjába kerül évente.

Pár kattintással megismerhetik, hogy 2020-ban miből, mire és mennyit szán a Fővárosi Önkormányzat.

Budapest mindenkié!

Üdvözlettel,
Kerpel-Fronius Gábor
Okosvárosért és Részvételiségért felelős főpolgármester-helyettes

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen A TELJES KIADÁS 100%-A
ezer forint
Személyi juttatások 26 727 060
Munkaadókat terhelő járulékok 5 643 965
Dologi kiadások összesen 56 167 611
Ellátottak pénzbeli juttatásai 76 218
Egyéb működési célú kiadások 171 797 099
Beruházások 100 464 142
Felújítások 25 047 938
Egyéb felhalmozási célú kiadások 22 628 487
Belföldi finanszírozás kiadásai 6 452 313
Külföldi finanszírozás kiadásai 0
Közegészségügyi feladatok A TELJES KIADÁS 0,01%-A
ezer forint
Szociális intézmények csótánymentesítése 10 270
Korábbi műhibaperek utáni járadékok és Schöpf-Mérei Kórház végelszámolása 15 101
Szociálpolitikai feladatok A TELJES KIADÁS 5,06%-A
ezer forint
Szociálpolitikai intézmények fenntartása 20 277 688
Idősotthonok 15 687 279
Hajléktalanellátás intézményei 4 590 409
Budapest Esély Nonprofit Kft. feladatainak támogatása 208 439
Menhely Alapítvány feladatainak támogatása 195 503
Magyar Máltai Szeretetszolgálat feladatainak támogatása 79 356
Motiváció Alapítvány feladatainak támogatása 20 000
Budapestiek lakásrezsi támogatása 200 000
Nemzetközi Gyermekmentő feladatainak támogatása 15 000
Köznevelési feladatok A TELJES KIADÁS 1,20%-A
ezer forint
Köznevelési intézmények fenntartása 4 669 222
Mozaik Gazdasági Szervezet 605 878
Hajléktalanellátás intézményei 333 943
Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ 113 100
Deák 17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria 56 945
Étkeztetési Szolgáltató Gazdasági Szervezet 3 404 743
Szemünk Fénye fűtés- és világításkorszerűsítési program 37 504
Esély Budapest Közalapítvány támogatása 30 000
Nemzetközi Gyermekmentő feladatainak támogatása 9 000
Iskolakapun kívüli szabadidős tevékenység támogatása 230 000
Kulturális és Sport feladatok A TELJES KIADÁS 7,95%-A
ezer forint
Fővárosi színházak támogatása 2 586 749
Kulturális intézmények támogatása 27 835 376
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár 3 262 708
Budapesti Művelődési Központ 137 789
Budapesti Történeti Múzeum 2 938 976
Bartók Béla Emlékház 76 161
Budapest Főváros Levéltára 1 100 983
Fővárosi Állat- és Növénykert 3 887 129
Fővárosi Állat- és Növénykert Pannon Park projekt 16 431 630
Budapest Fesztivál és Turisztikai Központ Kft. feladatainak támogatása 569 498
Budapest Film Zrt. feladatainak támogatása 99 000
Budapest Városarculati Nonprofit kft. feladatainak támogatása 440 000
Budapesti Sportszolgáltató Központ Kft. feladatainak támogatása 348 688
III. Márton út 25. sportpálya fejlesztése 170 574
Budapesti Fesztiválzenekar Alapítvány támogatása 120 000
Kulturális és sport támogatási keret 616 100
A "Szikla" Múzeumi Közhasznú Alapítvány támogatása 100
Pro Cultura Orbis Közalapítvány támogatása 3000
Jazzart Közcélú Alapítvány támogatása 31000
Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány támogatása 4000
Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület támogatása 75 470
Közép-Európa Táncszínház Egyesület támogatása 41 000
Budapest Táncszínházért Alapítvány támogatása 21 261
MIPIM és Expo Reál nemzetközi szakvásáron való részvétel 25 400
Védelmi feladatok A TELJES KIADÁS 0,89%-A
ezer forint
Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatóság támogatása 3 430 709
Budapesti Rendőrfőkapitányság támogatása 133 066
Drogprevenciós programok támogatása 20 000
Bűnmegelőzési programok támogatása 115 000
Közlekedési, közösségi és parkolási feladatok A TELJES KIADÁS 43,02%-A
ezer forint
Agglomerációs közlekedés költségtérítés (belső szakaszok) 6 580 000
BKK Zrt. feladatainak támogatása 143 798 580
Budapest Közút Zrt. feladatainak támogatása 15 037 937
Rákoskeresztúri autóbuszfolyosó területének bérleti díja 1 850
Út-, hídfenntartási eljárások, perköltségek, biztosítási díj 26 836
Közterületi parkolási feladatok 210 075
Önkormányzati feladatok 12 869 234
Közmű, környezetvédelmi és egyéb feladatok A TELJES KIADÁS 17,80%-A
ezer forint
Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazatósága (CSAPI) 4 249 467
Városgondnoki feladatok 42 052
Lakossági (nem közművel gyűjtött) szennyvíz ártalmatlanítása 10 800
Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. feladatainak támogatása 4 124 354
Kéményseprőipari feladatok, FÖKÉTÜSZ támogatása 2 453 325
Közvilágítás (BDK Zrt., Várkapitányság Zrt.) 8 349 384
Vízrendezési feladatok 1 164 731
Temetőfenntartás (NÖRI, BTI Zrt.) 563 400
FKF Zrt. feladatainak támogatása 24 675 404
Szennyvízkezelési közszolgáltatási feladatok 7 340 300
Közművezeték-adó 716 000
Városüzemeltetési operatív feladatok 25 000
Közterülettel kapcsolatos feladatok 2 000
Környezetügyi feladatok 24 861
Viziközmű-vagyon igazgatási feladatai 3 045 172
Margitszigeti állati eredetű melléktermék elszállítása 762
Margitszigeten elhunytak temetése 1 000
Cséry telep monitoring kutak üzemeltetése 18 000
Patkány és csípőszúnyogirtás 352 920
Virágos Magyarországért Környezetszépítő verseny támogatása 2 800
Faültetési program koordinációs feladatai 30 000
Extrém hőséget enyhítő intézkedések 30 000
Udvarzöldítési és komposztálási program 30 000
Margitszigeti zaj- és rezgésvédelmi hatósági feladatok 6 560
Közműkiváltások 81 301
Vízgazdálkodási feladatok 14 583 768
Árvízvédelem 13 088 901
Pünkösdfürdői védvonal zöldfelület-fejlesztési munkái 1 494 867
Környezetvédelmi alap 24 813
Klímavédelmi és zöldterületfejlesztési feladatok 1 928 304
Városrendezési és városépítési feladatok A TELJES KIADÁS 1,91%-A
ezer forint
Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. feladatainak támogatása 570 000
Főépítészi és városrendezési feladatok 42 000
Magyar Urbanisztikai Társaság tagsági díj 500
2020. évi jubileumi főépítészi konferencia megrendezése 13 000
Okosváros fejlesztési programok 200 000
Építészeti örökségvédelmi, állagmegóvási keret 47 213
Műemléki célú támogatás 380 200
Tér-Köz pályázatok 6 693 703
Vagyongazdálkodási feladatok A TELJES KIADÁS 3,20%-A
ezer forint
Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. feladatainak támogatása 3 865 816
Díjhátralékos tartozások, perköltségek, jogi ügyek 30 500
Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése 112 900
Nem lakáscélú ingatlanok vagyonkezelési feladatai 45 000
Kisajátítás, korlátozási kártalanítás 90 000
Lakásmobilitás 55 000
Ingatlanvásárlás, vagyonkezelés és követelésérvényesítés 142 350
Enviroduna Kft. feladatainak támogatása 159 069
Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány támogatása 159 000
REK Kft. szakmai feladatainak támogatása 7 406 491
A Főpolgármesteri Hivatal működésével kapcsolatos egyéb feladatok kiadásai A TELJES KIADÁS 3,76%-A
ezer forint
Brüsszeli képviselet kiadásai 112 121
Igazgatási apparátus kiadásai 8 656 036
Fővárosi közlöny előállítása, terjesztése, szaklapok, szakkönyvek beszerzése 22 095
Központi irattár 40 002
Időközi választások kerete 714
Hivatali perköltség, adók, illetékek, kárpótlás, kártérítés 16 799
Belföldi és külföldi kiküldetések, reprezentációs kiadások 18 383
Hivatali pénzügyi feladatok (ÁFA, bankköltség, közbesz. ajánlati biztosíték) 60 000
Vagyonnyilvántartási feladatok 8 370
Hivatali informatikai feladatok 1 698 316
Helyi Adók Információs Rendszer üzemeltetése és egyéb adóigazgatási feladatok 399 764
Gazdasági és ellátási, üzemeltetési feladatok 4 561 334
A Főpolgármesteri Önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb feladatok kiadásai A TELJES KIADÁS 3,60%-A
ezer forint
Climate-KIC projektek 11 216
BKK 2020. évi fejlesztései forgótőke ÁFA finanszírozása 1 736 358
BKV-DBR 4-es metró forgótőke ÁFA 25 000
Interreg-Duna Transznacionális Program (Urban Forest Danube) 32 250
Horizont 2020 Atelier projekt 13 854
Horizont 2020 User-Chi projekt 54 352
Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. feladatai 50 000
Önkormányzati szövetségi és nemzetközi tagdíjak 13 654
Tanácsadói szolgáltatások, szakértői díjak 81 924
Digitális Budapest program 130 000
Városi televíziózás támogatása 45 000
Főpolgármesteri keret 179 250
Civil pályázatok támogatási keret 150 000
Képviselő testület, választott tisztviselők juttatásai, Budapest Ösztöndíj Program, reprezentáció, kiküldetések 309 647
Települési támogatás és segély hajléktalan embereknek 62 000
Köznevelési, kulturális és szociálpolitikai feladatokhoz kapcsolódó kiadások 41 600
Szolidaritási hozzájárulás 10 000 000
Vitatott, peres és egyéb jogi ügyek, kártérítés 501 001
Vársodiplomáciai kiadások 68 000
Gyorsírók 6 000
Reprezentáció, egyéb dologi kiadások 90 000
Budapesti Adatstratégia 10 000
Nemzeti és fővárosi ünnepek, rendezvények 145 200
Klímaügyi konzultáció 4 000
Fővárosi önkormányzat és intézményeinek energetikai korszerűsítése 1 200 000
Bizottságok, képviselőcsoportok működési kerete A TELJES KIADÁS 0,04%-A
ezer forint
Bizottságok működési keretei 36 458
Képviselőcsoportok működési keretei 123 868
Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok A TELJES KIADÁS 0,02%-A
ezer forint
Fővárosi nemzetiségi önkormányzatok 93 810
Tartalékkeretek A TELJES KIADÁS 1,70%-A
ezer forint
Általános tartalék 7 000 000
Vis maior tartalék 70 000
Céljellegű keretek A TELJES KIADÁS 9,84%-A
ezer forint
Felújítások dologi keretei 329 441
Beruházások dologi keretei 5 935 267
Felvett hitelek törlesztésének fedezete 7 610 462
Pénzügytechnikai feladatok (áfa, bankköltség, önellenőrzési pótlék) 9 756 553
Állammal szemben fennálló és egyéb elszámolások kerete 1 858 504
Önkormányzati feladatellátás működési kerete 364 924
Béremelési keret 5 000 000
Működési feladatellátási keret 11 000
Részvételi költségvetési projektek 1 000 000
Adósminősítésekkel kapcsolatos kötelezettségek 12 000
Kormány és a Főváros közös nagyberuházásai 8 940 580
Megosztás