Menü Bezárás

Egységes budapesti parkolási rendszer megvalósítása

A Fővárosi Önkormányzat a kerületekkel együttműködve összehangolt intézkedéseket tervez a budapesti parkolás egységesítése és fejlesztése érdekében.

Napjaink egyik legégetőbb közlekedési problémája a belvárosi közterületi parkolás rendezetlen helyzete, amelynek kezelésére a kerületi önkormányzatokkal együttműködve kiemelt feladatként tekint a Főváros. A veszélyhelyzetre tekintettel a közlekedési szokások ugyan átmenetileg megváltoztak, a parkolási problémák azonban továbbra is fennmaradtak – sőt, a Kormány részéről a parkolás ingyenessé tétele káoszt és a belvárosi parkolóhelyek túltelítettségét eredményezi már hónapok óta, ami megnehezíti mind a helyi lakosok, mind a parkolóhelyet hiába kereső ingázók mindennapjait. A parkolással kapcsolatos problémák várhatóan fennmaradnak a korlátozó intézkedések feloldása után is. Különösen nagy problémát jelent ez abban az esetben, ha az emberek a járványveszély miatt a korábbinál nagyobb mértékben fordulnak az egyéni közlekedés felé.

A széttagolt parkolási rendszerben senki nem jár jól

A belvárosban hiányoznak a közterületen kívüli parkolási lehetőségek, ezért a célforgalom parkolási igénye folyamatos konfliktusba kerül a helyi lakosok igényeivel. Miközben a sűrű beépítettségű, szűk utcákkal teli belvárosban a közterület véges, Budapesten az elmúlt tíz évben 20%-kal nőtt a gépjárművek száma, amelyek közterületen történő parkolása és tárolása egyre több konfliktust okoz a gyalogosokkal, a kerékpárt és egyéb mikromobilitási eszközöket használókkal, valamint a közösségi közlekedés járműveivel. A parkolás nemcsak a közeledés egyéb résztevőivel, de magával a közterületek sokszínű, élhető használatával, is konfliktusban van. Sok helyen az utcák területének akár harmadát elfoglaló parkolóhelyek miatt nem lehetséges fák ültetése, zöldfelületek telepítése, a járda kényelmes, akadálymentes kialakítása, illetve a földszinti üzletekhez és vendéglátóhelyekhez kapcsolódó teraszok létesítése. E konfliktus meghatározó eleme elsősorban a személygépjárművek parkolása, de problémaforrás a kerékpárok és mikromobilitási eszközök (pl. rollerek), az áruszállítás járművei, vagy a turistabuszok parkolása is.

A jelenlegi, széttagolt parkolási rendszer legfőbb problémái:

 • ­A parkolásüzemeltetés széttagolt, nincs egységes ügyfélélmény.
 • ­A parkolási keretek széttagoltak (időpontok, díjak, övezetek stb.).
 • ­Folyamatos a konfliktus a lakossági és a célforgalmi parkolás között a parkolóhelyekért (mely egyben felesleges parkolóhely-kereső forgalmat is generál).
 • ­A növekvő számú gépjármű közterületen történő tárolása egyre több konfliktust okoz a gyalogosok és a közösségi közlekedés számára.
 • ­Jelentős területigénye van az amúgy is szűk belvárosi közterületeken – potenciális zöldfelületek, gyalogos területek, köztér-jellegű területek kialakítását akadályozza.

E komplex problémákat nem lehet egyik napról a másikra megoldani, hanem csak több intézkedésből álló, összehangolt intézkedéscsomag megvalósításával és a közlekedési szemlélet alakításával lehet érdemben javítani.

Összehangolt intézkedéscsomagra van szükség

A Fővárosi Közgyűlés által 2019. májusában elfogadott Budapesti Mobilitási Terv kimondja, hogy “a parkoláspolitika stratégiai eszköz a mobilitási folyamatok alakítására, a közlekedési módválasztás befolyásolására, valamint a közterületi minőség javítására. A parkolás-gazdálkodás célja a módválasztás befolyásolása, az eszközváltás ösztönzése, a közterületek minőségének javítása, az utcai parkolás mérséklése és rendezése, egységes közterületi parkolás-üzemeltetés, a járműtárolás közterületen kívülre helyezése, az autós hivatásforgalom (agglomerációból ingázó célforgalom) távoltartása a belső területektől, a lakossági járműtárolás normatív – használóknak előnyt is nyújtó – ütemezett megoldása.” Az egységes parkolási rendszer fejlesztése során a közterületek újrafelosztását is ösztönözni kell a közterületek és a város élhetőségének javítása érdekében. Ezért a Fővárosi Önkormányzat kezdeményezi az egységes budapesti parkolási rendszer kialakítását, melynek célja:

 • Egységes felhasználói élmény biztosítása
 • A lakossági parkolás méltányos előnyben részesítése
 • A célforgalmi parkolás lehetőségeinek javítása
 • Rendezett közterek biztosítása a lakosság számára
 • Közterületek felszabadítása a parkolás és a járműtárolás alól a lakosság számára
 • A parkolás-üzemeltetés racionalizálása

A következő hónapok feladata az, hogy ezeknek a részletei kidolgozásra kerüljenek a fővárosi és a kerületi önkormányzatok együttműködésében, a lakosság folyamatos és hatékony tájékoztatása mellett 

(borítókép: Zeno Thysman/unsplash)

Megosztás