Menü Bezárás

Csökkentsük a csúcsforgalmat!

Kezdeményezzük a munkáltatóknál és az oktatási intézményeknél, hogy koordinált módon tekintsék át a tanítás és a munkakezdés időpontjának rugalmasabbá tételének lehetőségeit.

A járványveszély miatt bevezetett kijárási korlátozások nyomán töredékére esett vissza a budapestiek mobilitási szükséglete. Az otthoni munkavégzés lehetősége, a legszükségszerűbb ügyintézéseken, bevásárláson túli utazások kerülése a lakhely kevesebb, illetve annak közvetlen környezetére szorítkozó elhagyását eredményezte. A közúti közlekedés volumene a felére, a közösségi közlekedést használók száma egyenesen a korábbi tizedére esett vissza.

A közlekedési igények általános csökkenésének több kedvező eredménye is van: csökkent a közlekedésből származó környezeti ártalmak mennyisége, így csökkent a légszennyezés, a zajterhelés és a közlekedési balesetek száma is kevesebb volt, mint a megelőző évek hasonló időszakában. A BKK a valós utazási igényeknél jóval nagyobb sűrűségben indította járatait, így elkerülhető volt a zsúfoltság, a járvány megfékezésének csúcsidőszakában is biztonsággal használható volt a közösségi közlekedés. A helyi gazdaság erősítésével, a lakóhelyekhez közeli szolgáltatások népszerűsítésével, a korábban kevésbé ismert rekreációs zöldfelületek megismertetésével (link a szabadidő térkép cikkre) részben elérhető, hogy tartósan is csökkenjen a budapestiek közlekedési igénye.

Kezdeményezzük az iskola- és munkakezdés időpontjainak széthúzását

A korlátozások feloldását követően is fontos, hogy az életmód, és ezen keresztül a közlekedési szokások megváltoztatásával csökkenjen a zsúfoltság a közösségi közlekedésben és az utakon egyaránt. Ennek érdekében a Fővárosi Önkormányzat kezdeményezi a munkáltatók szervezeteinél és az oktatási intézményeknél, hogy koordinált módon tekintsék át a tanítás és a munkakezdés időpontjának módosítását, rugalmasabbá tételének lehetőségeit. Természetesen mindez csak összehangolt intézkedésekkel valósítható meg, melynek alapja a munkáltatók, az oktatási intézmények és az önkormányzat együttműködése. Az iskola és a munkakezdés időpontjának széthúzása sok kisgyerekes család mindennapjait tenné könnyebben szervezhetővé, ami a járványkezelés kérdésén túlmutatóan is javítaná sok budapesti lakos életminőségét.

A munkáltatók megkeresése mellett kommunikációs kampány keretében is ösztönözzük a budapestieket, hogy ha tehetik, igyekezzenek a csúcsidőszakokon kívül közlekedni. Az idősek célzott megszólításával kérjük őket, hogy az elintéznivalókat ne a csúcsidőszakokra ütemezzék, és a felesleges utazások elkerülésének érdekében az ügyintézések előtt telefonon vagy online tájékozódjanak. Ezek mellett kezdeményezzük az önkormányzati cégeknél és a munkáltatóknál a távmunka lehetőségeinek legalább részleges, de tartós fenntartását.

Összehangolt intézkedéseket javaslunk

A BKK a rendelkezésre álló járművek számából kifolyólag rövid távon nem képes a válság előtti időszak forgalmi viszonyaihoz közelítő csúcsidőszakok során többlet kapacitással csökkenteni a zsúfoltság mértékét a közösségi közlekedésben – a csúcsidőszak széthúzásával, a csúcs lapításával azonban ez elérhető. Különösen fontos a reggeli csúcs mérséklése, hiszen míg délután az iskola és munka befejezése egy hosszabb, pár órás időtartamra húzódik szét, az oktatási intézményekben (bölcsődétől az általános iskolán át az egyetemekig), valamint a munkahelyek nagy részén is az élet szigorúan 8 órakor kezdődik. Így 7 és 8 óra közötti csúcsidőszakban az iskolásforgalom, a munkába járók és az egyéb utazási igények egyszerre jelentkeznek a hálózaton.

A BKK modellszámításai alapján a középiskolai és a felsőoktatási intézményekben tanuló diákok iskolakezdési időpontjának módosításával (8 óra helyett 1 tanórával későbbi, 9 órai kezdés) a reggeli csúcsidőszakban a nagyforgalmú vonalak koncentrált terhelése elnyújtható. Az intézkedéshez a 8-9 óra közötti sávban a jelenlegi normál időszakihoz képest kb. 15-20% többletkapacitás és többlet járművezető biztosítása szükséges. Fontos, hogy amennyiben a szülő munkahelye nem teszi lehetővé a rugalmas munkakezdést, úgy a szülői segítséggel közlekedő diákok továbbra is a megszokott 8 óra körüli időpontra fognak megérkezni az iskolába. Így a sikeres megvalósulás érdekében kezdeményezni szükséges, hogy az intézmények biztosítsák a diákok számára a bejutást és ügyeletet már a korábbi időszakban is.

Hosszú távú előnyök – mindenki számára

Az időpontokhoz nem kötött utazások átstrukturálásával elérhető, hogy csökkenjen a csúcsidőszakok utasterhelése, így általában kevesebben legyenek a járműveken, csökkenhet a zsúfoltság. A csúcsforgalom átalakítása kedvező hatással lehet a közúti forgalomra is, hiszen így csökkennek a közúti torlódások is. Mindez nemcsak a járvány esetleges újabb hullámai miatt fontos, hanem alapvetően javítja az életminőséget, csökkenti a közlekedési dugókban feleslegesen elveszített időt és egészségesebbé teszi a városi környezetet. A távmunka társadalmi haszna is jóval túlmutat a járvány kérdésén, hiszen például a rugalmasabb munkavégzési formák összeegyeztethetőbbé teszik a munkavállalást és a gyermeknevelést, és így támogatják a családokat.

A kijárási korlátozások során bebizonyosodott, hogy a távmunka sokkal több munkakörben működőképes, mint ahol azt eddig alkalmazták, és önmagában a leghatásosabb eszköze a közlekedési igények, így az ebből fakadó zsúfoltság csökkentésének is. A veszélyhelyzet időszakában a munkáltatók jelentős része állt át távmunkára, ennek részleges folytatása, valamint a munkavégzés és az oktatási időszakok áttekintése segíthet a mérsékeltebb közlekedési igény fenntartásában, a zsúfoltság tartós elkerülésében.

(borítókép: BKK/Nyírő Simon)

Megosztás